logo


Naturalne produkty jako baza do ekologicznych zrównoważonych preparatów


Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie preparatów naturalnych i funkcjonalnych na bazie ekstraktów nadkrytycznych wspomagających uprawę roślin (biostymulatory o właściwościach ograniczających infekcje grzybicze) oraz chroniących ludzi przed patogenami mikrobiologicznymi (kremy ochronne, żele mukoadhezyjne).

Opis projektu

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych i produkcyjnych z Polski, Serbii i Ukrainy. Do badań będą wykorzystywane następujące surowce roślinne: goździki, morszczyn pęcherzykowaty z grupy brudnic oraz chmiel zwyczajny. Polscy partnerzy będą pracować nad opracowaniem biostymulatora wzrostu roślin, który będzie wspomagał metabolizm roślin i jednocześnie pełnił funkcję ochrony przed patogenami z grupy Fusarium oraz Brevicoryne brassicae. Partnerzy serbscy będą prowadzić badania nad wykorzystaniem metod ekstrakcyjnych do pozyskania ekstraktów jako składników preparatów kosmetycznych/leczniczych do ochrony skóry ludzkiej przed zanieczyszczeniami oraz patogenami. Z kolei, Partner z Ukrainy wybierze surowce do produkcji biostymulatorów roślinnych, przeprowadzi wstępne przygotowanie surowców do ekstrakcji, wykona ekstrakcję składników aktywnych metodą cieczową w skali laboratoryjnej, przeprowadzi badania aktywności ekstraktów w skali laboratoryjnej oraz w badaniach polowych, opracuje zgłoszenie patentowe lub wzór użytkowy oraz przygotuje dokumentację do rejestracji zgodnie z przepisami krajowymi Ukrainy.

Całkowita wartość projektu: 907 269,35 zł

Finansowanie: Inicjatywa EUREKA

Wykonawca projektu: Konsorcjum naukowe

Lider Konsorcjum: Hortulanus Arkadiusz Białek Beata Białek

Okres realizacji: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r.