Formy użytkowe

  • Projektowanie składu form użytkowych środków ochrony roślin, dobór substancji czynnych, sprawdzenie skuteczności biologicznej, ocena właściwości fizykochemicznych adekwatnie do rodzaju formy,

  • Receptury i założenia do projektowania instalacji produkcyjnych, projektowanie instalacji,

  • Ocena właściwości fizykochemicznych/analitycznych do celów rejestracyjnych (partnerzy zewnętrzni), optymalizacja kosztów badań.

 AL    Ciecz do bezpośredniego stosowania
 EC    Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
 EW   Emulsja olej w wodzie
 SC    Stężona zawiesina
 SG    Granule rozpuszczalne w wodzie
 SL     Rozpuszczalny koncentrat
 WG   Granule do sporządzania zawiesiny wodnej
 WP   Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
 OD   Zawiesina w oleju

Wyślij zapytanie