Analizy wody i ścieków

Wykonujemy badania parametrów wody i ścieków oraz analizy zawartości składników i zanieczyszczeń:
  • pH
  • ChZT
  • TOC
  • BZT
  • twardość wody
  • chlorki
  • wolny chlor
  • metale ciężkie: Ni, Cr, Pb, Cd, Cu, Zn i in. na zapytanie
  • inne metale: Ca, Fe, Mg, Mn i in. na zapytanie
  • inne parametry i składniki na zapytanie.
Badania prowadzimy przy zastosowaniu metod spektrofotometrycznych.

Skontaktuj się z nami